UA | RUS

 

 

 

Науково-виробниче підприємство

ТОВ-фірма "АКВА-U"

колективний член Міжнародної Академії Наук Екології та Безпеки життєдіяльності (МАНЕБ)

Основні напрямки діяльності:

*      Екологія та охорона навколишнього середовища.

*      Проектування нових, реконструкція та інтенсифікація роботи існуючих очисних споруд виробничих, господарсько-побутових стічних вод, а також природних вод.

*      Виготовлення та постачання водоочисного обладнання.

*      Виконання будівельно-монтажних робіт.

*      Технологічна наладка роботи очисних споруд.

*      Розроблення заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків забруднення навколишнього середовища.

*      Науково-дослідні та патентно-ліцензійні роботи.

*      Архітектурне та будівельне проектування.

*      Інженерно-вишукувальні роботи.

 

*     Фотоальбом робіт

*     Відеоматеріали робіт

*     Референції, відзнаки, дані лабораторних досліджень

 

Контактна інформація:

 

Поштова адреса:

Україна, 33027, м. Рівне, ВПЗ-27, а/с №5

Факс:

+380(67)2369476

Телефони:

+380(94)9666558; +380(362)436558

+380(94)9665880; +380(362)435880

Електронна пошта:

aqua-rivne@mail.ru

Сторінки в інтернеті:

www.aqua.inf.ua

Skype:

aqua.ua.skype

 

 

 

UA | RUS

 

 

 

Научно-производственное предприятие

ООО-фирма "АКВА-U"

коллективный член Международной Академии Наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)

Основные направления деятельности:

*      Экология и охрана окружающей среды.

*      Проектирование новых, реконструкция и интенсификация работы старых очистных сооружений производственных, хозяйственно-бытовых сточных, а также природных вод.

*      Изготовление и поставка водоочистного оборудования.

*      Производство строительно-монтажных работ.

*      Технологическая наладка работы очистных сооружений.

*      Разработка мероприятий и производство работ по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

*      Научно-исследовательская и патентно-лицензионная деятельность.

*      Архитектурное и строительное проектирование.

*      Инженерно-изыскательные работы.

 

*     Фотоальбом работ

*     Видеоматериалы работ

*     Референции, награды, данные лабораторных исследований

 

Контактная информация:

 

Почтовый адрес:

Украина, 33027, г. Ривне, ОПС-27, а/я №5

Факс:

+380(67)2369476

Телефоны:

+380(94)9666558; +380(362)436558

+380(94)9665880; +380(362)435880

Электронная почта:

aqua-rivne@mail.ru

Интернет страници:

www.aqua.inf.ua

Skype:

aqua.ua.skype

 

 

1Gb.ua counter

Рейтинг@Mail.ru

Электронный Бизнес-Каталог Spravka.ua

 

"АКВА-U" НВП ТОВ-фірма, 2009 2013 р.